EPB en premies

Met de energieprestatieregelgeving wil Vlaanderen energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in nieuwbouw of renovatie. Op termijn wordt daarmee een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de bouwheer.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een (ver-)bouwaanvraag wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van isolatie, energieprestatie en een gezond binnenklimaat behalen. Dit niveau wordt bepaald door de EPB-eisen, waarbij EPB staat voor ‘EnergiePrestatie Binnenklimaat’.

Wat nu volgt is een brok technische, ietwat saaie uitleg die soms/vaker mijn pet te boven gaat maar die ik jullie toch niet wil onthouden. Om aan de huidige eisen te voldoen, rekenen we op onze architect en EPB – verslaggever die dit alles in hun berekeningssoftware steken. Continue reading