Het houtskelet is daar!

Eindelijk was het zover. Na maanden halsreikend uit te kijken naar de komst van onze aannemer, was het maandag 17 februari 2014 zo ver. Een grote truck geladen met hout, stopte voor de bouwgrond. Helaas werd er die dag enkel hout gelost. Er zou op dinsdag pas gestart worden met de bouw…Maar niet getreurd, eenmaal de twee heren aan de slag gingen, stond ons huisje na drie werkdagen al bijna twee verdiepingen hoog!

Dag 1-2

Continue reading

Binnenmuren kelder + betonwelfsels + druklaag

Nadat de buitenmuren gecementeerd en geteerd waren, was het tijd om de binnenmuren te metsen. Het weer speelde ons deze zomer zwaar parten. In het gat, tussen de betonblokken en verstoken van een zuchtje wind, klom het kwik al snel naar 30° en meer. Er zat sommige dagen dan ook niets anders op dan om 14u te stoppen met werken. We hadden lang gebeden voor goed weer, maar trop is teveel!

Druklaag 4

Continue reading

Warmteverliesberekening

In de vorige post ben ik uitgebreid ingegaan op ons E- en K-peil, dat uit het eerste EPB verslag naar voren kwam. Bij bouwaanvragen voor nieuwe privé-woningen mag de netto energiebehoefte vanaf 2012 nog maar 70 kWh/m² bedragen. Volgens de voorstudie EPB bedraagt dit getal voor onze woning ongeveer 29,17 kWh/m². Maar wat wil dit zeggen en wat heeft dit te maken met het warmteverlies van de woning?

Continue reading