Warmteverliesberekening

In de vorige post ben ik uitgebreid ingegaan op ons E- en K-peil, dat uit het eerste EPB verslag naar voren kwam. Bij bouwaanvragen voor nieuwe privé-woningen mag de netto energiebehoefte vanaf 2012 nog maar 70 kWh/m² bedragen. Volgens de voorstudie EPB bedraagt dit getal voor onze woning ongeveer 29,17 kWh/m². Maar wat wil dit zeggen en wat heeft dit te maken met het warmteverlies van de woning?

Continue reading

Stap 3: Het eerste voorontwerp

Gelukkig kwamen HIJ en ZIJ redelijk goed overeen als het op smaak van bouwstijl aankwam. Onze wens en dus opdracht voor de architect was een modern (sjtrak!) huis dat toch niet te koud/industriëel aanvoelde. Er zou aan de buitenkant ‘iets’ zijn dat in het oog sprong. Er moesten 3 slaapkamers komen en een kleine speelkamer/later bureau die aansloot bij de woonkamer. Keuken en woonkamer mochten een geheel zijn en daar wilden we ook veel licht. Op de verdieping zou nog een bureau komen maar dat moest niet noodzakelijk afgesloten kunnen worden.

Bleu en ietwat naïef trokken we naar onze architect voor een eerste gesprek, mét een selectie van voorbeeldhuizen onder de arm. Daar werd ons al direct duidelijk gemaakt dat  1. bouwen duur was  2. lage energiewoningen nog duurder zijn en  3. de stijl van de voorbeeldwoningen niet binnen ons budget lag…slik! Enkele jaren geleden had de architect een gat in de lucht gesprongen met ons budget. Door de stijgende prijzen van bouwmaterialen en de manier van bouwen, zouden we ons budget goed in het oog mogen gaan houden.

Continue reading

STAP 2: Zoek architect!

Een van de belangrijkste voorwaarden (vooral voor HEM) was dat het huis zo energiezuinig mogelijk zou worden. Er werd even overwogen om een strobalen woning te bouwen, maar gezien het té onbekende en specifieke karakter van deze bouwstijl, werd hiervan afgestapt. Bovendien werden er in de familie al eerder twee lage energiewoningen gebouwd. Zo kwamen we in contact met de aannemer van één van deze huizen: de firma HSBB uit Bree.

Na wat rondvragen bleek deze firma een zeer goede reputatie te hebben wat betreft het bouwen van lage energiewoningen én passiefhuizen in houtskelet (HSB). Na een bezoek tijdens een opendeurdag en een gesprek met de sympathieke zaakvoerder Dirk Bokken, waren we onder de indruk van de kennis en professionaliteit van deze firma. We waren al vlug overtuigd om met hen in zee te gaan.

Continue reading