Warmteverliesberekening

In de vorige post ben ik uitgebreid ingegaan op ons E- en K-peil, dat uit het eerste EPB verslag naar voren kwam. Bij bouwaanvragen voor nieuwe privé-woningen mag de netto energiebehoefte vanaf 2012 nog maar 70 kWh/m² bedragen. Volgens de voorstudie EPB bedraagt dit getal voor onze woning ongeveer 29,17 kWh/m². Maar wat wil dit zeggen en wat heeft dit te maken met het warmteverlies van de woning?

Continue reading

Voorlopige EPB berekening

Een paar berichten geleden heb ik de regelgeving rond EPB en de bijhorende premies uitvoerig toegelicht. Ondertussen hebben we van onze EPB verslaggever de voorlopige berekening van onze woning ontvangen.

Continue reading