Warmteverliesberekening

In de vorige post ben ik uitgebreid ingegaan op ons E- en K-peil, dat uit het eerste EPB verslag naar voren kwam. Bij bouwaanvragen voor nieuwe privé-woningen mag de netto energiebehoefte vanaf 2012 nog maar 70 kWh/m² bedragen. Volgens de voorstudie EPB bedraagt dit getal voor onze woning ongeveer 29,17 kWh/m². Maar wat wil dit zeggen en wat heeft dit te maken met het warmteverlies van de woning?

De netto energiebehoefte is de energie die we nodig gaan hebben enkel en alleen voor de verwarming. De bruto oppervlakte van onze woning bedraagt 228 m². Een simpele rekensom leert ons dat de jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming 6.651 kWh bedraagt. Dat getal op zich zegt mij niet veel, dus trekken we verder op onderzoek uit!
Netto wil ook zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met het systeemrendement en het opwekkingsrendement.
– Het systeemrendement van onze vloerverwarming houdt rekening met de watertemperatuur in de vloerverwarming, de weersafhankelijke regeling, de leidingen binnen en buiten de isolatieschil, etc. Dit rendement wordt door de EPB verslaggever voor onze installatie geraamd op 85% .
– Het opwekkingsrendement bedraagt 95%. Dit is eenvoudig terug te vinden in de folder van onze gascondensatieketel, gesteld dat die in de kelder, dus buiten het beschermde (lees geïsoleerde) volume geplaatst wordt.
Aan de hand van deze parameters werd ons reëel jaarlijks energieverbruik geschat op 8.236 kWh. Dus, zou een leek zeggen, nu kan ik weloverwogen mijn verwarming kiezen! Niet dus! Hiervoor heb je best ook een warmteverliesberekening bij de hand!
En ook die hebben we laten opmaken. Bij deze ‘momentopname’ worden volgende parameters in beschouwing genomen:
– De luchtdichtheid van de woning.
De eenheid van luchtdichtheid wordt uitgedrukt in n50 h-1. Dit getal zegt hoeveel keer per uur de volledige luchtinhoud van een huis door de kieren verloren gaat bij een drukverschil van 50 Pascal (dit is het drukverschil tussen binnen en buiten bij zeer harde wind).
NB: Een gewone woning scoort een gemiddelde van 7 à 12 h-1. Een lage energiewoning gaat naar een n50 van 1 à 1,5 h-1. Dit betekent dat bij harde wind de volledige binnenlucht toch nog 1 à 1,5 maal per uur naar buiten wordt gezogen.
De parameter wordt voor onze warmteverliesberekening op 1,5 h-1 gezet. Indien we dit nog lager willen, moeten alle mogelijke gaten en kieren gedicht worden.
– De buitentemperatuur. Deze momentopname gaat uit van een buitentemperatuur van -9° Celsius.
– De retour ventilatielucht. Deze wordt bij -9° buitentemperatuur door de warmtewisselaar in het ventilatiesysteem opgewarmd tot plus/minus 14°C.
– Verder worden de globale isolatiewaarden van muren, vloer, dak en ramen genomen.
Nadat de EPB verslaggever dit allemaal in zijn programma had gestopt, kwam er een warmteverlies uit van 4.037 Watt.
Dat getal wordt op zijn beurt opgesplitst in transmissieverliezen (2.926 W), ventilatieverliezen (841 W) en infiltratieverliezen (271 W).
Hoe meer men deze verliezen beperkt, hoe meer energie bespaard wordt bij het verwarmen. Transmissieverliezen kunnen gereduceerd worden door het beperken van de wandoppervlaktes (compact bouwen), de kwaliteit van de constructie-onderdelen te verhogen en aandacht te besteden aan de bouwknopen. Ventilatieverliezen worden veroorzaakt door het ventilatiesysteem. Het infiltratieverlies is het warmteverlies dat ontstaat doordat koude lucht ongecontroleerd naar binnen komt.
Dus, wat weten we nu? Dat ons toekomstig verwarmingssysteem bij een buitentemperatuur van -9° Celcius maximaal 4 kWh energie moet kunnen opwekken. Gezien de temperatuur in onze streken overdag maar enkele dagen per jaar beneden het vriespunt zakt, gaan we praktisch nooit zoveel nodig hebben. Maar wie de laatste tijd een gasketel heeft gekocht, weet misschien dat 4kwh al zeer weinig is. De gasketels in onze offertes kunnen maximaal ‘moduleren’ naar 6 kWh. Aangezien we gekozen hebben voor een bepaalde firma die ons zal begeleiden met het installeren van onze ventilatie en verwarming, zitten we ook vast aan een bepaald merk en type gasketel.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s