Stap 4: Definitieve bouwaanvraag + goedkeuring!

Uiteindelijk  werden na veel wikken en wegen de laatste beslissingen genomen aangaande het ontwerp. Na onze goedkeuring konden onze architecten aan de slag om de nodige plannen en formulieren in orde te maken voor de officiële bouwaanvraag.

Nadat we op 28 september 2012 de officiële aanvraag bij de gemeente indienden, was het een kwestie van geduldig wachten op de bekende gele affiches. Op 6 december was het zover en gleed een grote envelop in onze brievenbus, met de vraag om de affiche 30 dagen lang (tot ontvangst van goedkeuring eigenlijk) duidelijk zichtbaar op onze bouwgrond te hangen. Het openbaar onderzoek ging van start.

De ambtenaar die ons dossier behandelde, vond de eerste tekeningen niet voldoende gedetailleerd. Het vermelden van de gebruikte materialen alleen was niet voldoende. Per soort materiaal moest op de tekeningen worden aangeduid waar dit materiaal precies gebruikt zou worden. Daarnaast moest ook de latere groenbeplanting worden ingetekend en dacht hij dat er reliëfwijzigingen uitgevoerd zouden worden terwijl dit nergens vermeld stond. Onze bouwgrond is nu eenmaal niet volledig horizontaal. Gelukkig mocht de architect binnen de voorziene looptijd de nodige aanpassingen doen waardoor er geen ‘oponthoud’ was.

Uiteindelijk waren er na 30 dagen geen klachten of opmerkingen binnengekomen en kon het College van Burgemeester en Schepenen de stedenbouwkundige vergunning goedkeuren.
Fier als we waren op de goedkeuring, was het toch weer even schrikken. In de goedkeuring stond vermeld dat we onze kelder moesten uitvoeren als een waterdichte kuip. Er waren elementen die een hoge grondwaterstand deden vermoeden. De architect had ons al gezegd dat een gegoten betonnen kelder een smak geld zou kosten. Het was één van de redenen waarom we de kelder zelf zouden metselen.

In lichte paniek ging HIJ informeren bij de provinciale dienst “Bouwvergunningen en Waterlopen”. De eerste opmerking was dat de ‘vermelding’ van de waterdichte kuip niet terugkwam in het besluit van het college. Dat dit eerder een beschouwing was en er bijgevolg geen juridische grond was om dit af te dwingen. Daarnaast werd niet gezegd HOE een waterdichte kuip er moest uitzien.
Naast het feit of dit ons werd opgelegd of niet, was de afwezigheid van een hoge grondwaterstand belangrijk. In het verslag van de sondering (BG Engineering) stond dat het grondwater zich pas op 5 meter diepte bevond. Collega’s van “Waterlopen” en buurtbewoners bevestigden eveneens dat van grondwater hier geen sprake was. De waterloop waarnaar in de goedkeuring verwezen werd, lag 30 meter lager dan onze bouwgrond. Na meerdere bronnen te hebben gecontacteerd, werd besloten om bij het oude plan te blijven en de kelder zelf te metselen.

Na de goedkeuring moest nog 30 dagen lang een blad uithangen waardoor ook derden nog commentaar konden leveren of beroep aantekenen tegen de vergunning. Deze termijn verstreek op 5 februari 2013.

Als alles goed ging, zouden we in principe mogen starten met ons huis!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s